Van de redactieIk moest nog even doorwerken, om een klus af te ronden. Daar gaf ik mijzelf een halfuur voor. Met een bus later zou ik dan op een mooie tijd thuis zijn. Tussentijds keek ik niet op mijn horloge. Waarom ook? Ik had een behoorlijk besef van wat ik in een halfuur kon doen. Toen ik wel keek, was het later dan ik had vermoed. Er zat niets anders op dan met spoed alles af te sluiten, nog snel de wc te bezoeken en als het ware met wapperende jaspanden het kantoorpand te verlaten. Mijn gewoonte om de trap te nemen zette ik opzij en ik daalde gezwind met de lift naar beneden. Voor de uitgang fatsoeneerde ik mijn sjaal en knoopte mijn jas dicht. Zo stapte ik naar buiten, op weg naar het dichtbij gelegen busstation. Mijn 33 had er geen eigen halteplaats, moest deze met andere bussen delen. Toen ik aankwam stond de 32 voor. Ik had het sterke vermoeden dat de bus die erachter kwam staan de 33 moest zijn. Ik volgde de mensen die er heen liepen en keek even vluchtig naar het nummer op de zijkant. Daar meende ik, hoewel ik hhet niet echt zag, de tekens van mijn 33 te ontwaren. Ik stapte in en checkte in, maar vroeg niets aan de chauffeur.
De bus was propvol. Ik vond nog net een zitplaats. Veel passagiers en natte jassen bij koud glas zorgden voor beslagen ruiten. Ik kon niet tot nauwelijks bepalen hoe de bus reed. Ik belde mijn vrouw om haar te zeggen, dat ik later thuis zou komen. Daarna begon mijn onzekerheid over de bus flink te groeien. Nee, dit kon niet de juiste zijn. Ik stond op en liep naar voren, naar de chauffeur. "Welke bus is dit eigenlijk?", vroeg ik hem. Verwonderd keek hij mij aan. "Hoe zo?". Mijn antwoord klonk bedeesd: "Ik geloof dat ik de verkeerde bus heb genomen. Ik zie slecht". En aansluitend: "Hoe kan ik terugrijden?". De chauffeur informeerde naar mijn bestemming. Op mijn 'Maassluis' zei hij, juist bij een halte: "Hier uitstappen en dan schuin aan de overkant bus 30 nemen, die gaat naar Naaldwijk. Daar kun je overstappen naar Maassluis". En wijzend herhaalde hij: "Dus daarheen voor de 30, die deze kant opgaat".
Van zijn instructie was ik afhankelijk en ik liep in de aangewezen richting. Een bus stopte bij de halte. "Gaat deze naar Naaldwijk?" De chauffeur antwoordde bevestigend. "Zou u willen waarschuwen als ik kan overstappen voor Maassluis? Is dat misschien op het busstation in Naaldwijk? Ik zie slecht". Een dubbel 'ja' volgde.
Het werd een langere rit dan ik dacht. Ik was jaren geleden eens op dat busstation geweest, meende het te kunnen herkennen. Dat bleek te kloppen toen Ik een geheel van doorzichtige overkappinkjes ontwaarde. De bus zocht er zijn plek en stopte. De deuren gingen open. "U bent er", zei de chauffeur, "zal ik u naar de halte van de 33 brengen?".
Ik arriveerde in Maassluis, voor het nog niet gereed zijnde lightrail-station. De ombouw van trein naar metro duurde langer dan voorspeld. Het regende, zoals het ook voortdurend in Naaldwijk had gedaan. Ik had er bijna een halfuur moeten wachten. Ik stond aanvankelijk vlakbij de haltepaal, waar de behulpzame buschauffeur mij had achtergelaten. De 33 zou wel zo komen, dacht ik. De regendruppels daalden gestadig op mij neer. Er kwam een man naar mij toe. Ik had hem zien staan, onder iets van een afdakje. "Moet u de bus naar Maassluis hebben?" Ja, dat was zo. "Ik heb zojuist op mijn telefoon gekeken. En ik zag dat uw bus die al had moeten komen, is uitgevallen. De volgende komt over een klein halfuur. U kunt beter daar staan. Daar is het droog". Ja, dat bleek aangenamer.
Ik raakte met hem aan de praat. Intussen rolde hij een sjekkie. In zijn eindproduct stak hij de brand. Nattigheid rondom en sliertjes rook, weggeblazen en teruggewaaid, vormden de sfeer waarin ik kletsend over openbaar vervoer - moest wachten. "Daar komt mijn bus naar Monster", zei de man. Hij liep naar de stopplaats. "Nog een goede avond". Ik wenste hem hetzelfde.
Maar ik was er nu. Ik stapte uit. Mijn kraag hield ik bijeen. Het was koud. Licht gebogen ging ik huiswaarts, verlangend naar mijn avondeten.

29 maart 2018, Jaap van der Hoest

***
terug naar de inhoudsopgave
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website