Van de redactie


Anna Enquist heeft van haar herinneringen aan Gerrit Kouwenaar een boek van bescheiden omvang gemaakt dat zeer het lezen waard is. Het heeft de titel ‘Een tuin in de winter’ gekregen. Beide dichters ontmoetten elkaar voor het eerst op het po&eum;ziefestival Poetry International in Rotterdam in het begin van de jaren negentig. Gerrit had nog deel uitgemaakt van ‘de vijftigers’’, de groep van vernieuwende dichters die zich niet lang na de Tweede Wereldoorlog had gemanifesteerd met verzetspoëzie, in reflectie op de oorlog. En Anna Enquist – het gaat om haar herinneringen – werd op dat poëziefestival bekroond voor haar bundel ‘Soldatenverzen’ met de C. Buddingh’-prijs voor het beste poëziedebuut dat jaar. Gerrit Kouwenaar had toen net zijn gedichtenbundel ‘Een geur van verbrande veren’ het licht doen zien. Anna noemt het “gedichten die ergens over gingen, die naar mijn idee wat toegankelijker waren dan wat hij voordien had gemaakt”. ‘Een tuin in de winter’ ís een verhaal over een dichtersvriendschap, maar dat betekent niet dat alleen maar wordt verteld over wat beide dichters gezamenlijk hadden. Voor een niet onbelangrijk deel is het een biografische schets van Gerrit Kouwenaar (1923 – 2014) vanuit het perspectief van Anna. Zij speelt in de vriendschapsrelatie zelf een rol in het bestaan van Gerrit als dichter en ook een begeleidende rol in de eindfase van zijn leven. Tevens schrijft zij over zichzelf en haar opvattingen over poëzie en bijzondere ervaringen. Ik vind het een goedgeschreven boek, dat mij als lezer aangreep vanwege de getoonde betrokkenheid bij een dichter in de laatste fase van zijn leven, een lang leven vol poëzie en mededichters.

- - -

Titel: Een tuin in de winter
Auteur: Anna Enquist (1945)
Boeknummer Passend Lezen: a450645

27 november 2017, Jaap van der Hoest

Gegevens over het boekje


Titel: Geluk!?
Schrijver: Herman Pleij
Boeknummer Passend Lezen: a450560

***
terug naar de inhoudsopgave
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website