Pointe,

Jaargang 2017, nummer 6, van december 2017.

Inhoudsopgave


01. Van de redactie

02. WINTERSLAAP, een gedicht van Joke Clazing

03. NOORDEN, een gedicht van Jean Bos

04. OP EEN DAG EEN TREIN, een verhaal van Bert van Rijn

05. KERSTMIS MET MOESJE, een kerstverhaal van Martin Doorn

06. MATHILDE, een hoofdstuk uit de roman ‘Femme en Provence’ van Hans Godfroid, gevolgd door QUEESTE, een minnedicht van Mathilde uit deze roman


Rechten


Deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door personen met een leesbeperking. Zij is geproduceerd door Dedicon en wordt verstrekt door Bibliotheekservice Passend Lezen of de lokale bibliotheek. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de Koninklijke Bibliotheek. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan.

Colofon


Pointe is een uitgave van Dedicon.
Redactie:
Jaap van der Hoest
Spechtstraat 21
Postcode 3145 XJ
Maassluis
Telefoon: 010–5916794
E-mail: jvdhoest@kabelfoon.nl
Op dit adres kunt u ook uw kopij voor Pointe aanleveren.

Met vragen op administratief en technisch gebied kunt u terecht bij:
Bibliotheekservice Passend Lezen
Postbus 84010
Postcode 2508 AA
Den Haag
Telefoon: 070–3381500
E-mail: abonnee@passendlezen.nl

Pointe verschijnt 6 keer per jaar. Abonnementen op gesproken uitgaven vallen binnen het lidmaatschap van Bibliotheekservice Passend Lezen. Raadpleeg de website www.passendlezen.nl voor meer informatie.

U mag deze cd-rom houden. Wilt u hem toch terugsturen, dan kan dit aan het postbusadres van Dedicon:
Postbus 24, 5360 AA te Grave, onder vermelding van "braille/cécogramme"; een postzegel en vermelding van afzender zijn dan niet nodig.

***
terug naar de beginpagina van Pointe
terug naar de beginpagina van de website